Wie onderneemt loopt ‘ondernemersrisico'. Het voeren van een bedrijf brengt nu eenmaal allerlei risico’s met zich mee, waartegen je jezelf gelukkig zoveel mogelijk kunt indekken. Enerzijds door het opnemen van beschermende voorwaarden in offertes en Algemene Leveringsvoorwaarden, anderszijds door het afsluiten van verzekeringen. In de beginfase van een bedrijf is er vaak weinig budget voor premies van verzekeringen, dus moet je voor jezelf goed afwegen welke dekking voor jou noodzakelijk is en welke wenselijk is. Naarmate je bedrijf groeit, kun je de dekkingen desgewenst uitbreiden. De meest gebruikelijke ondernemersverzekeringen zijn:

- Aansprakelijkheidsverzekeringen:

Veel mensen denken dat hun particuliere aansprakelijkheidsverzekering ook de schade dekt, die zij als ondernemer anderen kunnen berokkenen. Niets is minder waar: zodra je in je functie van ondernemer schade aan een derde toebrengt, is de particuliere verzekering niet van kracht en is een aparte bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering als dekking nodig. Als je bijvoorbeeld in je functie als ondernemer bij een museum op bezoek bent en een schilderij laat vallen, valt de schade dus niet onder de particuliere dekking. Ook schade als gevolg van door jou geleverde producten of diensten valt daar niet onder.

Overigens is aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het opvolgen van een door jou als bedrijf gegeven advies doorgaans uitgesloten in de verzekeringspolis. Deze en andere vormen van aansprakelijkheid kun je proberen te ondervangen in je Algemene Leveringsvoorwaarden, en door het afsluiten van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Deze laatste dekt schade als gevolg van fouten, gemaakt bij beroepsuitoefening, zoals foutief handelen of advies. Uiteraard zijn opzet en nalatigheid hierbij uitgesloten.

- Bedrijfsrechtsbijstandverzekering:

Conflicten met opdrachtgevers, opdrachtnemers of leveranciers kunnen helaas voorkomen. Ook als je volledig in je recht staat, moet je in zo’n geval kosten maken voor het inhuren van een advocaat en het doorlopen van de juridische procedure, die nodig is om je gelijk te bewijzen. Een rechtsbijstandverzekering biedt daarvoor een dekking. Deze verzekering beschermt je niet met terugwerkende kracht, dus wacht niet met het afsluiten tot je een conflict voorziet of hierin al verzeild bent geraakt. De dekking is namelijk alleen van kracht voor projecten en contacten, die na het afsluiten van de verzekering worden aangegaan.

- Arbeidsongeschiktheidsverzekering:

Terwijl aan medewerkers in loondienst bij arbeidongeschiktheid een deel van hun salaris wordt doorbetaald, geldt dat niet voor zelfstandig ondernemers. Deze verzekering biedt een periodieke uitkering bij inkomensverlies door arbeidsongeschiktheid vanwege ziekte of ongeval. Ze biedt dan niet alleen financiële zekerheid, maar ook continuïteit van de onderneming en ondersteuning bij je terugkeer in de onderneming. Denk niet meteen: dat is voor mij te duur. Deze verzekering kent verschillende vormen, variërend van volledig (met een normale premie) tot bijvoorbeeld alleen een dekking van vaste lasten (tegen een veel lagere premie).

- Inventaris- en goederenverzekering:

Bij een calamiteit kan schade ontstaan aan de inrichting van je bedrijf. Deze verzekering biedt een dekking voor je bedrijfsinventaris (bureau, elektronica e.d.) en goederen (brief-papier, ordners, naslagwerken e.d.) bij schade door bijvoorbeeld diefstal, brand, storm of wateroverlast.

Andere verzekeringen, die voor ondernemers van pas kunnen komen, zijn bijvoorbeeld: een bedrijfsschadeverzekering, een computer- en elektronicaverzekering, een reconstructiekostenverzekering. Wie zelf kunstwerken vervoert voor onderzoek of behandeling, moet denken aan een goederentransportverzekering, en wie regelmatig congressen of culturele festivals organiseert, is vermoedelijk gebaat bij een evenementenverzekering. (Informatie hierover is te vinden in de K&WH brochure ‘De kunsthistoricus als ondernemer’, waaraan ook bovenstaande informatie is ontleend.) Overigens is het vaak mogelijk om diverse verzekeringen in één combipolis te verenigen.

In consumentenprogramma’s wordt regelmatig aangedrongen op het zelf afsluiten van polissen via het internet, omdat daarmee besparingen gedaan kunnen worden. Bedenk daarbij wel, dat niet alleen de premie bepalend is voor een goede voorziening. Vraag bij voorkeur advies aan een onafhankelijk deskundige, bijvoorbeeld een tussenpersoon aangesloten bij de brancheverenigingen NBVA of NVA. Ook als er daadwerkelijk schade is, die snel uitbetaald moet worden, blijkt de hulp van zo’n tussenpersoon vaak essentieel. Hij/zij is ter zake kundig en kan je belangen richting de verzekeraar het beste behartigen.

Weergaven: 118

Opmerking

Je moet lid zijn van Register Freelance en Zelfstandige Kunsthistorici om reacties te kunnen toevoegen!

Wordt lid van Register Freelance en Zelfstandige Kunsthistorici

© 2023   Gemaakt door Andréa A. Kroon.   Verzorgd door

Een probleem rapporteren?  |  Algemene voorwaarden